Materiały edukacyjne

Materiały edukacyjne ARTISAN składają się z dwóch uzupełniających się części. Program zajęć warsztatowych jest przeznaczony dla edukatorów pracujących z młodzieżą w obszarach gdzie spotykają się sztuka, rzemiosło i przedsiębiorczość. Kurs online zawiera natomiast szereg modułów szkoleniowych udostępnionych na otwartej licencji, które ułatwią realizację powyższego programu. Można z nich korzystać w formie elearningowej bądź wykorzystać jako pomoce szkoleniowe w trakcie warsztatów.

 

Program Zajęć Warsztatowych ARTISAN

  • Część I: Przestrzeń inicjatyw młodych ludzi
  • Część II: Wartość restauracji zabytkowych przedmiotów
  • Część III: Techniki renowacji przedmiotów drewnianych
  • Część IV: Sprawności przedsiębiorcy

 

 

 

 

Kurs Online ARTISANkrakow

  • Moduł I: Dziedzictwo kulturowe w krajobrazie współczesności
  • Moduł II: Potencjał sztuki rzemieślniczej
  • Moduł III: Warsztat renowacji zabytkowej stolarki
  • Moduł IV: Renowacja przedmiotów drewnianych
  • Moduł V: Przedsiębiorczość w dziedzinie rzemiosła

 

 

 

 

Materiały udostępnione zgodnie z licencją Creative Commons:

cc-by-nc-sa_euro_icon-svg