Konkurs „Sprawny w Zawodzie” powstał dziewiętnaście lat temu, jako inicjatywa dwóch nauczycieli zawodu , którzy wypracowali formułę, opracowali regulamin oraz po dziś dzień sprawują merytoryczną opiekę nad przedsięwzięciem. W marcu 2017 Konkurs odbędzie się po raz czwarty jako impreza o zasięgu ogólnopolskim.

Celem organizowanych konkursów jest :

· umożliwienie rywalizacji uczniom programowo najstarszych klas
· wyrabianie u uczniów zainteresowań zawodowych, wytwarzanie atmosfery fachowości i prestiżu zawodowego
· zwrócenie uwagi na uczniów zdolnych w aspekcie ogólnozawodowym
· analiza tematyki programów w aspekcie możliwości i jakości ich realizacji
· umożliwienie kontaktów międzyszkolnych oraz wymianę doświadczeń

W chwili obecnej organizujemy w naszej placówce – już po raz 20 konkurs „Sprawny w zawodzie: Stolarz i Technik Technologii Drewna” (w dniu 16 marca 2017 r. odbędzie się konkurs: Stolarz dla uczniów szkół zawodowych oraz w dniu 17 marca 2017 r. – konkurs: Technik Technologii Drewna dla uczniów techników).

Niezwykle prestiżowy tytuł „SPRAWNEGO W ZAWODZIE” jest potwierdzeniem doskonałego przygotowania młodzieży do zawodu. Dlatego mamy nadzieję, że także tegoroczna edycja konkursów, zgromadzi najlepszych uczniów szkół o kierunkach drzewnych co pozwoli wyłonić ich ścisłą czołówkę !

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! ????

Więcej informacji na: www.sprawnywzawodzie.pl