There are many front doors in Florence renovated (maybe just preserved?) this way – in natural color, without cover painting. I think it is a best way of restoring and presenting wooden things.

(We Florencji jest wiele drzwi wejściowych odnowionych albo po prostu utrzymanych w ten sposób – w naturalnym kolorze, bez kryjącej farby. Myślę, że jest to najlepszy sposób odtwarzania i prezentowania drewnianych przedmiotów.)

drzwi_post drzwi2_post